Demo Blog

Parogo pawiwahan manten

by belajar-agung on Nov.22, 2009, under

PAROGO PAWIWAHAN MANTEN

I. SESEPUH
1. Bp ……………………………..
2. Bp ……………………………..
II. KETUA
1. Bp ………………………………
2. Bp ………………………………
3. Bp ………………………………
III. DEWO TARUB
1. Eyang ………………………….
2. Eyang ………………………….
3. Eyang ………………………….
4. Eyang ………………………….
5. Eyang ………………………….
IV. TATA USAHA UMUM
1. Bp ……………………………….
2. Ibu ……………………………….
V. AMONG RAWUH KAKUNG
1. Bp ………………………………..
2. Bp ………………………………..
3. Bp ………………………………..
4. Bp ………………………………..
5. Bp ………………………………..
6. Bp………………………………...
7. Bp ………………………………..
8. Bp ………………………………..
9. Bp ………………………………..
10. Bp ………………………………..

VI. AMONG RAWUH PUTRI
1. Ibu ………………………………
2. Ibu ………………………………
3. Ibu ………………………………
4. Ibu ………………………………
5. Ibu ………………………………
6. Ibu ………………………………
7. Ibu ………………………………
8. Ibu ………………………………
9. Ibu ………………………………
10. Ibu ………………………………

Ket. Wonten ing cicilan among rawuh kakung ngagem busono Nasionalan, wonten dinten “ H “ ngagem kejawen. Sragam kejawen sampun kasumaktaaken ingkang hamengku gati.

VII. PENGAWAS TAMU UNDANGAN
1. Bp ……………………………
2. Bp ……………………………
3. Bp ……………………………
4. Bp ……………………………
5. Bp ……………………………
VIII. PENGAWAS TENAGA UMUM
1. Bp ………………………….
2. Bp ………………………….
3. Bp ………………………….
4. Bp ………………………….
5. Bp ………………………….


IX. PANGRAKIT PASUGATAN
1. Bp ………………………….
2. Bp ………………………….
3. Bp ………………………….
4. Bp ………………………….
5. Bp ………………………….
X. PANENGGO KOTAK SUMBANGAN
1. Sdr ………………………….
2. Sdr ………………………….
XI. COORDINATOR SIE TARUB
1. Bp …………………………
2. Bp …………………………
3. Bp …………………………
4. Bp …………………………
5. Bp …………………………
XII. PENCATAT BOLO PECAH/MEJA KURSI
1. Bp ………………………….
2. Bp ………………………….
XIII. SIE JANUR/RON RINGIN
1. Bp ………………………..
2. Bp ………………………..
3. Bp ………………………..
XIV. SIE PENERANGAN
1. Bp ………………………
2. Bp ………………………
3. Bp ………………………
XV. SIE PERLENGKAPAN
1. Bp ……………………….
2. Bp ……………………….
3. Bp ……………………….
XVI. SIE JAGA SEPEDA TAMU
1. Bp ………………………...
2. Bp …………………………
3. Bp …………………………
4. Bp …………………………
XVII. SIE PANGGUNG HIBURAN
1. Bp ……………………….
2. Bp ………………………..
3. Bp ………………………..
XVIII. SIE GODOG BANYU
1. Bp ………………………
2. Bp ………………………
XIX. SIE NGANGSU BANYU
1. Bp ……………………….
2. Bp ……………………….
3. Bp ……………………….
XX. SIE TUNGGU GAWAN
1. Ibu …………………….
2. Ibu …………………….
3. Ibu ……………………..
4. Ibu …………………….
5. Ibu ……………………..
XXI. SIE ADANG
1. Ibu ………………………
2. Ibu ………………………
3. Ibu ………………………
XXII. SIE KEAMANAN
1. Bp ……………………….
2. Bp ……………………….
3. Bp ……………………….
XXIII. COORDINATOR SINOMAN
1. Sdr ……………………….
2. Sdr ……………………….
3. Sdr ……………………….
4. Sdr ……………………….
Ket. Kasuwun mbagi Serat undangan
Serat Undangan kasuwun dipun teliti hambok bilih kirang jelas Nama, Alamat lan samudayanipun kepareng manggihi ingkang kagungan jati.
Pasrah undangan kasuwun ing dinten:
Hari/Tgl : ……………………
Pukul : ……………………

XXIV. SIE ASAH-ASAH
1. Ibu …………………….....
2. Ibu ……………………….
3. Ibu ……………………….

PAROGO ING ACORO PANGGIHING TEMANTEN

I. PRANOTO ADI ACORO/ MC
1. Bp ……………………….
Ket. Saking Sanggar Dekorasi …………………..
II. ATUR SIH PRANOTO
1. Bp ……………………
2. Bp ……………………
III. PANAMPI SIH PRANOTO
1. Bp ………………………
2. Bp ………………………
IV. ATUR PAMBAGYO HARJO
1. Bp ……………………….
2. Bp ……………………….
V. ATUR PASRAH/ PANAMPI TEMANTEN KAKUNG
1. Bp ………………………
2. Bp ………………………
VI. PUTRI DOMAS
1. Adik ……………………..binti ……………………..
2. Adik ……………………..binti ……………………..
3. Adik ……………………..binti ……………………..
4. Adik ……………………..binti ……………………..
5. Adik ……………………..binti ……………………..
6. Adik ……………………..binti ……………………..
7. Adik ……………………..binti ……………………..
8. Adik ……………………..binti ……………………..
VII. GANDEK SAK KEMBARAN
1. Adik …………………..
2. Adik …………………..

VIII. PATAH SAK KEMBARAN
1. Adik ……………………
2. Adik ……………………
IX. PENDAMPING TEMANTEN PUTRI
1. Adik ……………………
2. Adik ……………………
3. Ibu ……………………..
4. Ibu ……………………..
X. PONDOKAN MANTEN/ TEMPAT RIAS
Dalemipun Bp …………………..
Makaten menggah pandapuking parogo tarup ing Pawiwahan Manten, hambok bilih wonten kekirangan saget kausulaken dateng Ketua Tarub. Nuwun …………………
Read More...

more...

Looking for something?

Use the form below to search the site:

Still not finding what you're looking for? Drop a comment on a post or contact us so we can take care of it!